Xin chào mừng đến với website cautrucviet.com. Để sử dụng website, vui lòng đọc kỹ bản Điều khoản sử dụng này một cách cẩn thận. Nếu sử dụng trang web, xem như bạn đã chấp nhận những giới hạn do những thỏa thuận và điều kiện này đưa ra. Chúng tôi có thể xem xét lại những thỏa thuận và điều kiện này bất cứ lúc nào bằng việc cập nhật website. Bạn nên vào website định kỳ để xem lại những thỏa thuận và điều kiện bởi vì chúng có thể bó buộc bạn. Những thuật ngữ Bạn và Người sử dụng được dùng ở đây đề cập đến tất cả những cá nhân và/hoặc những tổ chức truy cập vào trang web cautrucviet.com với bất cứ lý do nào. Quyền sở hữu trí tuệ Website này đã được Công ty Cổ phần Thiết bị DINHNGUYEN thông báo với Bộ Công Thương và được Bộ Công Thương chứng nhận, công bố trên Cổng thông tin Thương mại Điện tử. Tất cả các tài nguyên trong website cautrucviet.com và hệ thống web site thuộc quyền sở hữu của Công ty Cổ phần Thiết bị DINHNGUYEN và/hoặc người đăng ký của nó và được bảo vệ bởi Luật Sở hữu trí tuệ bao gồm các vấn đề liên quan tới bản quyền, nhãn hiệu, sáng chế và các đối tượng khác. Quyền sở hữu trí tuệ cũng được bảo hộ trên nhiều quốc gia khác dựa theo các điều ước quốc tế đa phương và song phương. Bạn có quyền được sử dụng website này và/hoặc tài nguyên của website này cho cá nhân, doanh nghiệp hay tổ chức, chúng tôi khuyến khích việc sử dụng này cùng với việc trích dẫn nguồn cũng như giữ nguyên đường liên kết (link/url) đến tài nguyên trên website cautrucviet.com
 1. Bạn Đồng Ý Với Những Điều Khoản Sau Để Sử Dụng Trang Web
Bằng việc truy cập và sử dụng trang web cautrucviet.com (bao gồm nội dung, dịch vụ và các ứng dụng), bạn đã xác nhận về việc đồng ý với các điều khoản sử dụng, tất cả các luật và quy định hiện hành. Nếu bạn không đồng ý và chấp nhận những điều khoản sử dụng này mà không có bất kỳ hạn chế hay loại trừ nào, vui lòng thoát khỏi trang web.
 1. Quyền Sở Hữu Thông Tin
Trang web và tất cả nội dung bao gồm không giới hạn tất cả các văn bản và hình ảnh đều được sở hữu và thuộc bản quyền của Công ty Cổ phần Thiết bị DINHNGUYEN, công ty con, các nhà tài trợ, các công ty hoặc những bên khác có liên quan với tất cả các quyền đi kèm trừ khi có ghi chú khác. Bất kể nội dung đó là một nhãn hiệu, nhãn dịch vụ, logo,tên thương mại, biểu tượng cũng là tài sản đã đăng ký và chưa đăng ký của Công ty Cổ phần Thiết bị DINHNGUYEN hoặc những đối tác khác. Việc bạn sử dụng bất cứ nội dung nào, ngoại trừ theo quy định tại Điều khoản sử dụng, mà không được chấp thuận trước bằng văn bản của chủ sở hữu nội dung đều bị nghiêm cấm. Công ty Cổ phần Thiết bị DINHNGUYEN sẽ tích cực thực thi quyền sở hữu trí tuệ đến mức tối đa của pháp luật, bao gồm cả việc truy tìm, truy tố hình sự.
 1. Việc Sử Dụng Trang Web Của Bạn
 1. Phần Mềm, Dịch Vụ, Tài Khoảng Đăng Ký Người Dùng
NẾU BẠN CHỌN ĐỂ THÔNG TIN CÁ NHÂN ĐƯỢC CÔNG BỐ RỘNG RÃI TRONG CÁC MỤC ĐĂNG KÝ HAY TẠI CÁC NỘI DUNG NGƯỜI DÙNG NÀO KHÁC, BẠN PHẢI CHỊU HOÀN TOÀN RỦI RO.
 1. Đăng Ký, Tên Người Dùng Và Mật Khẩu
Bạn có thể được yêu cầu phải đăng ký để truy cập vào một số khu vực của trang web. Đối với bất kỳ đăng ký nào, chúng tôi có thể từ chối cấp cho bạn. Bạn không nên sử dụng một tên người dùng (hoặc địa chỉ e-mail) đang được dùng bởi người khác. Đó có thể được hiểu như mạo nhận người khác, vi phạm quyền sở quyền hữu trí tuệ hoặc các quyền khác của bất kỳ người nào. Hoặc chúng tôi có quyền từ chối vì lý do nào khác tùy theo quyết định của chúng tôi. Bạn có trách nhiệm giữ bí mật mật khẩu mà bạn sử dụng để truy cập vào trang web, và đồng ý không chuyển mật khẩu hoặc tên người dùng, hoặc cho vay/chuyển giao việc sử dụng hoặc truy cập vào các trang web, cho bất kỳ bên thứ ba. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho tất cả các tương tác với các web từ mật khẩu hoặc tên người dùng đã đăng ký. Bạn phải thông báo ngay cho Công ty Cổ phần Thiết bị DINHNGUYEN khi có ai đó sử dụng trái phép mật khẩu hoặc tên người dùng hoặc bất kỳ vi phạm bảo mật liên quan đến tài khoản của bạn hoặc các web. Đảm bảo rằng bạn “log off” / thoát khỏi tài khoản với trang web (nếu có) mỗi khi đăng xuất. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh do bạn không tuân thủ bất kỳ nghĩa vụ nào nói trên.
 1. Bảo Mật
Bất kỳ dữ liệu cá nhân (ví dụ như tên, địa chỉ, số điện thoại hoặc địa chỉ e-mail) mà bạn chuyển đến trang web bằng thư điện tử hay bằng cách khác sẽ được sử dụng theo Chính sách bảo mật của trang web. Bất kỳ thông tin liên lạc hoặc tài liệu nào khác mà bạn chuyển tới trang web, chẳng hạn như câu hỏi, góp ý, đề nghị hoặc tương tự được coi như là thông tin không bảo mật và không độc quyền và sẽ trở thành tài sản của công ty. Bạn cần đảm bảo tính xác thực và đẩy đủ về thông tin cung cấp cho công ty và cập nhật thường xuyên những thông tin khác.Bạn đồng ý nếu bất cứ thông tin cung cấp nào không chính xác, hoặc chưa đầu đủ, công ty có quyền hủy bỏ quyền sử dụng website của bạn.
 1. Chối Bỏ Bảo Đảm
TẤT CẢ NỘI DUNG CÓ THỂ THAY ĐỔI VÀ ĐƯỢC CUNG CẤP CHO BẠN “NHƯ THỂ” KHÔNG CÓ BẤT CỨ BẢO ĐẢM NÀO, CHO DÙ DƯỚI CÁC HÌNH THỨC RÕ RÀNG HAY NGẦM ĐỊNH, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở BẤT KỲ ĐẢM BẢO MẶC ĐỊNH NÀO VỀ KHẢ NĂNG THƯƠNG MẠI VÀ PHÙ HỢP VỚI BẤT KỲ MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG CỤ THỂ NÀO. Xin lưu ý rằng một số địa phương có thể không cho phép loại trừ bảo đảm ngụ ý, vì vậy một số loại trừ trên có thể không áp dụng cho bạn. Nếu không có giới hạn ở trên, Chúng tôi không bảo đảm hay đại diện cho việc bạn sử dụng bất cứ nội dung trang web nào sẽ không vi phạm các quyền của bất kỳ bên thứ ba hay nội dung có chính xác, hoàn thiện hay có được cập nhật không Ngoài ra, đối với bất kỳ cuộc thảo luận, cuộc trò chuyện, thông tin đăng, phát, các bản tin, hay tương tự như thế trên trang web, Công ty Cổ phần Thiết bị DINHNGUYEN không chịu bất kỳ trách nhiệm hay trách nhiệm pháp lý phát sinh từ bất kỳ vi phạm, đe dọa, sai, gây hiểu lầm, lạm dụng, quấy rối, bôi nhọ, phỉ báng, tục tĩu, khiếm nhã, viêm, khiêu dâm hay xúc phạm đến vật chất hay bất kỳ tài liệu có thể cấu thành hoặc khuyến khích hành vi nào bị coi là hành vi phạm tội hình sự, làm phát sinh trách nhiệm dân sự, hay nói cách khách là vi phạm pháp luật, chứa trong bất kỳ địa điểm nào như trên trong trang web.
 1. Loại Trừ Trách Nhiệm Pháp Lý
SỬ DỤNG TRANG WEB LÀ RỦI RO RIÊNG BẠN. CÔNG TY DINHNGUYEN, CÁC CÔNG TY TRỰC THUỘC HAY LIÊN KẾT, VIÊN CHỨC HAY GIÁM ĐỐC, ĐẠI LÝ HAY BẤT KỲ BÊN THỨ BA TRONG QUÁ TRÌNH TẠO RA, SẢN XUẤT, HAY CHUYỂN GIAO TRANG WEB SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT CỨ TỔN HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, ĐẶC BIỆT, HOẶC PHÁT SINH BÊN NGOÀI, BÊN TRONG DƯỚI BẤT CỨ HÌNH THỨC NÀO LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB HAY NỘI DUNG TRANG WEB DÙ LÀ DỰA VÀO HỢP ĐỒNG, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NGHIÊM NGẶT HOẶC MẶT KHÁC, NGAY CẢ KHI ĐƯỢC KHUYÊN VỀ KHẢ NĂNG CỦA THIỆT HẠI. Xin lưu ý rằng một số địa phương có thể không cho phép loại trừ những thiệt hại nhất định, vì vậy một số loại trừ trên có thể không áp dụng.
 1. Liên Kết Tới Trang Web Khác
Trang web có thể chứa các liên kết đến các trang web thuộc sở hữu hoặc điều hành bởi các bên khác, không thuộc thẩm quyền quản lý của Công ty Cổ phần Thiết bị DINHNGUYEN. Liên kết được cung cấp nhằm tạo sự thuận tiện cho người sử dụng. Công ty Cổ phần Thiết bị DINHNGUYEN không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chinh sách bảo mật, hoặc an ninh của các trang web đó. Vì thế, Chúng tôi từ chối bất cứ trách nhiệm nếu các trang web đó: Chúng tôi không chứng thực nội dung, bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào trên các trang web đó. Nếu bạn thiết lập một liên kết đến các trang web đó hoặc đến trang web, bạn xác nhận và đồng ý sẽ tự chịu trách nhiệm nếu xảy ra bất kỳ thiệt hại nào và hoàn toàn không có sự cho phép nào từ phía Công ty Cổ phần Thiết bị DINHNGUYEN.
 1. Bồi Thường
Bạn phải bồi thường cho Công ty Cổ phần Thiết bị DINHNGUYEN và các bên có liên quan, cũng như những bên khác tham gia vào việc sản xuất, cung cấp trang web, các giám đốc, cán bộ, nhân viên, đại lý, các cổ đông, cơ quan cấp phép và người đại diện, bao gồm các chi phí (lệ phí luật sư) phát sinh. Các cáo buộc có thể phát sinh (a) từ việc bạn sử dụng các trang web, các dịch vụ hoặc các phần mềm, (b) vi phạm các điều khoản sử dụng thông qua tài khoản của bạn, hoặc (c) bất kỳ cáo buộc nào liên quan đến việc bản quyền, thương hiệu, bí mật thương mại, quyền riêng tư hoặc sở hữu trí tuệ hoặc các quyền khác của bất kỳ bên thứ ba.
 1. Chấm Dứt
Bạn đồng ý rằng Công ty Cổ phần Thiết bị DINHNGUYEN có thể chấm dứt quyền truy cập và sử dụng các trang web, các dịch vụ của bạn, bất cứ lúc nào với bất cứ lý do nào, nếu Công ty Cổ phần Thiết bị DINHNGUYEN cho rằng bạn đã vi phạm các quy định trong điều khoản sử dụng. Quyền sử dụng các trang web và các dịch vụ của bạn sẽ ngay lập tức bị chấm dứt. Bạn đồng ý rằng việc chấm dứt bất kỳ hoạt động sử dụng các trang web có thể được thực hiện mà không cần thông báo trước, và Công ty Cổ phần Thiết bị DINHNGUYEN có thể ngay lập tức kích hoạt hoặc xóa tài khoản và mật khẩu của bạn, và tất cả các thông tin và các tập tin liên quan, và / hoặc cấm bất kỳ truy cập thêm thông tin hoặc tập tin từ bạn. Bạn đồng ý rằng Công ty Cổ phần Thiết bị DINHNGUYEN hay bất cứ bên có liên quan sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về việc chấm dứt quyền truy cập vào trang web hoặc thu nhập bất kỳ thông tin hoặc các tập tin. Công ty Cổ phần Thiết bị DINHNGUYEN hay bất cứ cơ quan có liên quan cũng sẽ không có trách nhiệm cung cấp thêm thông tin hoặc các tập tin có sẵn cho bạn sau khi bị cắt quyền truy cập.
 1. Sửa Đổi Các Điều Khoản
Công ty Cổ phần Thiết bị DINHNGUYEN có thể sửa đổi các Điều khoản sử dụng bất cứ lúc nào, và không cần thông báo bằng cách cập nhật thông tin. Vì bạn bị ràng buộc bởi bất kỳ sửa đổi nào nên bạn cần ghé mục này định kỳ để nắm rõ Điều Khoản Sử Dụng hiện hành. Bạn có thể vào mục “cập nhật” để có thể xem những thông tin mới nhất. Tất cả các nội dung và dịch vụ được cung cấp thông qua trang web mà không được thể hiện trong mục “CẬP NHẬT” nói trên sẽ tự động được coi là một phần của dịch vụ khi lần đầu tiên thực hiện trên trang web. Bất kỳ công cụ được cung cấp thông qua trang web mà không được thể hiện trong mục “CẬP NHẬT” nói trên sẽ tự động được coi là phần mềm cho các mục đích của điều khoản này khi lần đầu tiên xuất hiện trên trang web. Khi sử dụng bất kỳ dịch vụ hoặc phần mềm nào trên trang web, bạn đồng ý phải tuân theo bất kỳ hướng dẫn bổ sung, các quy tắc, điều khoản và điều kiện áp dụng các dịch vụ hoặc phần mềm đó. Các quy tắc, điều khoản và điều kiện được tham chiếu vào các điều khoản sử dụng.
 1. Sửa Đổi Trang Web
Chúng tôi sở hữu những quyền sau đây vào bất kì thời điểm và trong bất kì khoảng thời gian nào, có thể có hoặc không thông báo trước: sửa đổi hoặc ngưng hoạt động của một phần hay toàn bộ trang web, dịch vụ, phần mềm; giới hạn sự hiển thị của trang web với bất cứ cá nhân, vùng địa lý, vùng pháp lý mà chúng tôi chọn; tính phí sử dụng trang web; điều chỉnh và/hoặc từ bỏ tính phí sử dụng trang web; và/hoặc đưa ra các cơ hội cho một vài hoặc tất cả người sử dụng trang web. Bạn đồng ý rằng chúng tôi hoặc bất cứ đơn vị trực thuộc của chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc với các bên thứ ba cho bất kì một sự điều chỉnh, đình chỉ, hoặc ngừng hoạt động của trang web, toàn bộ hoặc một phần, hoặc của bất kỳ dịch vụ, phần mềm, nội dung, chức năng theo dõi, chức năng hoặc sản phẩm khác có trên website. Việc tiếp tục sử dụng trang web sau khi có những thay đổi sẽ được xem là bạn đồng ý với những thay đổi đó.
 1. Tính Pháp Lý Độc Lập
Nếu bất kỳ một điều khoản nào của những Điều khoản sử dụng này được tìm thấy là bất hợp pháp, bất hợp lý, hoặc vì lí do nào đó không thể thi hành, điều khoản đó sẽ được tách bạch khỏi những Điều khoản sử dụng này và sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực và tính thực thi của các điều khoản còn lại.
 1. Quy Tắc Cho Khảo Sát Và Các Chương Trình Khuyến Mãi Tương Tự
Bất kỳ các khảo sát, hoặc chương trình khuyến mãi tương tự được cung cấp thông qua các trang web sẽ được điều chỉnh bởi các quy định cụ thể riêng biệt với những Điều khoản sử dụng này. Khi tham gia vào bất kỳ chương trình nào, ví dụ khảo sát hoặc khuyến mãi, bạn sẽ tuân theo những điều kiện riêng biệt của chương trình đó, có thể khác với những Điều khoản sử dụng trang web này. Công ty Cổ phần Thiết bị DINHNGUYEN đề nghị bạn đọc các quy định hiện hành dành cho các hoạt động cụ thể, và xem xét lại Chính sách bảo mật của chúng tôi, bên cạnh những Điều khoản sử dụng này, quy định việc chúng tôi sử dụng các thông tin bạn cung cấp trong quá trình tham gia các hoạt động tại trang web.
 1. Giới Hạn Hiệu Lực
Mặc dù trang web này có thể được truy cập từ toàn cầu, nhưng không phải tất cả các dịch vụ hiện hữu trên trang web là dành cho tất cả mọi người hoặc tất cả khác khu vực địa lý, pháp lý. Bên cạnh đó, tùy thuộc vào quy định cụ thể, không phải tất cả mọi người đều có thể tham gia các chương trình khuyến mãi, khảo sát hoặc các chương trình tương tự trên trang web. Chúng tôi sở hữu quyền giới hạn sự hiển thị của trang web và/hoặc các dịch vụ được cung cấp đối với bất cứu cá nhân, vùng địa lý, vùng pháp lý nào chúng tôi mong muốn, vào bất cứ thời điểm nào và theo ý của chúng tôi.

THÔNG TIN LIÊN HỆ


CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ DINHNGUYEN
Địa chỉ: Khu Cầu Bươu, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
Mã số thuế (Mã số ĐKKD): 0103028374 do Sở KH&ĐT Hà Nội cấp ngày 25/11/2008
Hotline: 0912 185 779
Điện thoại: 024 39 125 125
Email: nguyendinh@kgcrane.com.vn
Website: cautrucviet.com

Lịch làm việc:
Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 - 18:00
Thứ 7: 08:00 - 12:00
Chủ nhật & Ngày lễ: Nghỉ
Đại diện pháp luật: Bà Phan Thị Lan Phương