CẦU TRỤC DẦM ĐƠN
Xem toàn bộ »
Cầu trục dầm đơn 5 Tấn - DINHNGUYEN
Cầu trục dầm đơn 5 Tấn - DINHNGUYEN

Liên hệ

Tải trọng nâng: 5 tấn

Chiều cao nâng: 6m ~ 18m

Hiệu: DINHNGUYEN

Xuất xứ: Việt Nam

CẦU TRỤC DẦM ĐÔI
Xem toàn bộ »
Cầu trục dầm đôi 7.5 TấnCầu trục dầm đôi 7.5 Tấn - DINHNGUYEN
Cầu trục dầm đôi 7.5 TấnCầu trục dầm đôi 7.5 Tấn - DINHNGUYEN

Liên hệ

Tải trọng nâng: 7.5 tấn

Chiều cao nâng: 9m ~ 18m

Hiệu: DINHNGUYEN

Xuất xứ: Việt Nam

CẦU TRỤC GIAN MÁY
Xem toàn bộ »
Cầu trục gian máy dầm đơn 10T
Cầu trục gian máy dầm đơn 10T

Liên hệ

Tải trọng nâng: 10 tấn

Chiều cao nâng: 6m ~ 30m

Hiệu: DINHNGUYEN

Xuất xứ: Việt Nam

BÁN CỔNG TRỤC
Xem toàn bộ »
Bán Cổng Trục Dầm đơn 20 T
Bán Cổng Trục Dầm đơn 20 T

Liên hệ

Tải trọng nâng: 1 ~ 20 tấn

Hiệu: DINHNGUYEN

Xuất xứ: Việt Nam

CỔNG TRỤC DẦM ĐƠN
Xem toàn bộ »
Cổng trục dầm đơn
Cổng trục dầm đơn

Liên hệ

Tải trọng nâng: 1 ~ 100 tấn

Chiều cao nâng: ~ 50m

Hiệu: DINHNGUYEN

Xuất xứ: Việt Nam

CỔNG TRỤC DẦM ĐÔI
Xem toàn bộ »
Cổng trục dầm đôi
Cổng trục dầm đôi

Liên hệ

Tải trọng nâng: 5 ~ 200 tấn

Chiều cao nâng: ~ 50m

Hiệu: DINHNGUYEN

Xuất xứ: Việt Nam