Cách lắp đặt cầu trục
Cách lắp đặt cầu trục

Cầu trục dầm đơn trọn bộ được tổ hợp từ nhiều chi tiết thiết bị khác nhau, có những thiết bị trọn bộ và cả thiết bị đơn lẻ, để tổ hợp cầu trục dầm đơn thành một bộ cẩu hoàn chỉnh

Xem chi tiết »
CHẾ TẠO CẦU TRỤC
CHẾ TẠO CẦU TRỤC

Xem chi tiết »
TÌM HIỂU VỀ CẤU TẠO CỦA PA LĂNG CÁP

TÌN HIỂU PA LĂNG CẤP ĐIỆN

Xem chi tiết »
Hạng mục công trình mới hoàn thành
Hạng mục công trình mới hoàn thành

- Công Ty CP Thiết Bị DINGNGUYEN mới lắp đặt hoàn thiện công trình cầu trục chân Dê Q=2*15T-LK=9.2M-H=9(35)M. Được lắp đặt tại nhà máy thủy điện.Cổng trục Chân Dê do công DINHNGUYEN cung cấp thuộc hạng mục cửa nhận nước của nhà máy thủy điện.

Xem chi tiết »
An toàn lao động đối với thợ vận hành cầu trục
An toàn lao động đối với thợ vận hành cầu trục

1. Những người hội đủ các điều kiện sau được lái cầu trục (không gầu ngoạm): Có tuổi nằm trong độ tuổi lao động do nhà nước qui định Đã qua kiểm tra sức khỏe bởi cơ quan y tế (không có hội chứng thần kinh,suy tim,mắt kém) Được đào tạo chuyên môn phù hợp với thiết bị mà mình điều khiển và có chứng chỉ chuyên môn kèm theo, được huấn luyện an toàn vận hành cầu trục và được cấp thẻ an toàn. Người lái phải có quyết định giao việc bằng văn bản d0 giám đốc đơn vị cấp (ký tên và đóng dấu)

Xem chi tiết »
Kiểm tra bảo dưỡng thiết bị cầu trục
Kiểm tra bảo dưỡng thiết bị cầu trục

Kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ được các hãng chế tạo quy định hoặc người có trách nhiệm quản lý thiết bị cầu trục lên kế hoạch căc cứ vào tình trạng thực tế thiết bị.

Xem chi tiết »